Algemene voorwaarden

Suka Suka betracht uiteraard de grootst mogelijke zorg bij het vervaardigen, verwerven en publiceren van informatie op deze website. Desalniettemin kunnen wij geen enkele garantie geven ten aanzien van de inhoud of op het ononderbroken of foutloos werken van deze site.

Suka Suka aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventueel onjuiste, ontbrekende of onduidelijke informatie, of voor schade, direct of indirect, die zou kunnen worden geweten aan deze informatie of het niet juist functioneren van deze website. Suka Suka stelt meldingen over onjuiste, onduidelijke of ontbrekende informatie op onze website zeer op prijs.

Alle copyrights berusten bij Suka Suka of indien duidelijk anders vermeld bij derde partijen. Indien u toch van mening bent dat wij zaken hebben gepubliceerd waarop de rechten bij u berusten dan verzoeken wij u dit per e-mail te melden.

Suka Suka behoud te allen tijde het recht om een bestelling niet aan te nemen.